ردیفشهرنام نمایندگیمدیریتتلفنآدرسنمایش
1شاهین شهرجلفانتآقای مرادمند45279940شاهین شهر خ رازی نبش ف 4 شرقی ساختمان میثاق ط اول شرکت جلفانت
2شهرک سیمرغکافی نت سیمرغآقای خجندی09162861074شهرک سیمرغ خ علامه حلی بعد از چهاراه دوم