شرکت ارتباط رايانه جلفا - جلفا نت شاهين شهر

آدرس شرکت: اصفهان-شاهين شهر- خيابان رازي بین فرعی 4 و 5 غربی طبقه فوقانی نمایشگاه اتومبیل سلطانی 

تلفن تماس: 45279940-031